2020. augusztus 14. péntek
CHivatal: 3711 Szirmabesenyő Kossuth utca 5. sz. Email: titkarsag@szirmabesenyo.hu Tel: +36 (46) 527-205

1956 emlékezete Szirmabesenyőn

Tisztelgés a forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az idén is közös ünnepségen emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Bodnár Krisztián, az október 13-án megválasztott új polgármester ebbéli tisztségében először köszönthette az iskola tornatermében összegyűlt gyermekeket és felnőtteket. Beszédében kiemelte a forradalom hazai és nemzetközi jelentőségét, majd szólt annak helyi vonzatairól is. (Az alábbiakban ez utóbbi részt szó szerint közöljük.)  Az iskola 8. osztályos tanulói érzékletes képekben idézték fel az egykori események felemelő és tragikus pillanatait, tanáraik Csellárné Németh Judit és Korinthus Magdolna felkészítésével. Az iskolai programot követően a résztvevők fáklyákkal a kezükben vonultak át a Hősök kertjébe, ahol dr. Bodrogi Zoltánné szavalatát és a Szirmabesenyői Népdalkör dallamait követően Csöbör Katalin országgyűlési képviselő emelte ki a nemzeti függetlenségünket, identitásunkat és összetartozásunkat szimbolikusan kifejező forradalom máig ható és példát mutató elmeit; az ünnepi alkalommal élve gratulált az új polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak. Az önkormányzat nevében Csöbör Katalin és Bodnár Krisztián, az önkormányzat intézményeinek nevében Győrfi Lászlóné iskolaigazgató, Fedorné Karmanóczki Zita a segítő szolgálat vezetője és Rácz Csilla óvodavezető, a még élő 1956-os meghurcoltak, így az ünnepségen részt venni nem tudó Kozák János és Nagy Sándor nevében is, dr. Lénárt Béla és Újvári Péter, a Fidesz képviseletében Egyed Zoltánné és Ligeti Sándor az emlékművön elhelyezett koszorúkkal tisztelegtek a hősök és áldozatok emléke előtt.

Részlet Bodnár Krisztián polgármester beszédéből:

„Meghajtjuk fejünket Nagy Imre és társai előtt, a pesti srácok előtt, a vidéki értelmiségiek, munkás és parasztemberek előtt, akik a helyi forradalmi nemzeti tanácsokat megalakították és egy jobb életért, a demokratikus politikai berendezésért, a szabadságért és a függetlenségért tulajdonképpen értünk és az utódainkért, a mi jövőnkért is küzdöttek. Hajtsunk fejet lakóhelyünk hősei előtt is, akik már eltávoztak, és akik még közöttünk élnek. Tiszteljük őket, legyünk büszkék rájuk, hogy ez a kis község is részese volt a nagy történéseknek. Tartsuk szem előtt, hogy tettek valamit az akkori nehéz napokban, a közös cél, a szabadság és a hazafiasság érdekében. Rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. Csak magyarként csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy nemzetként tervezhetjük jövőnket magunknak, csak együtt sikerülhet.

Kedves Szirmabesenyőiek!

Mi már a demokráciát a mindennapok valóságaként, természetes állapotként éljük meg. Szabad választásokon, szabadon nyilváníthatunk véleményt, nem kell tartanunk megtorlásoktól. Ez történt most október 13-án is, ahol településünk polgármestert és képviselő-testületet választott. Bízom benne, hogy ezzel a választópolgároktól kapott felhatalmazással jól tudunk majd élni…

Az állam feladata, hogy garantálja a szabadság érvényesülésének jogi kereteit. A törvényesség képes biztosítani az egyének szabad együttélésének közösségi formáit. A szabadság feltétele az írott jogszabályok és erkölcsi parancsok tiszteletben tartása minden körülmények között. Mi erre teszünk esküt.”

Tudósítás: Némethi Lajos
Fotó: Pap Zsolt; GLOBO TV

 

 

Webgalamb